Den páně -Ján Barna

Den Páně – Ján Barna

Posted Posted in Teologie

Žijeme v době, která je ovlivněna různými apokalyptickými vizemi a očekáváním toho, co přinese budoucnost. Všemi komunikačními kanály – od bulvárních deníků přes internet až po vědeckou literaturu – je nám stále připomínáno, že jednoho dne může přijít konec života, jak jej dnes známe. Moderní člověk je možná do jisté míry až fascinován myšlenkou na závěr dějin. Cílem této knihy […]