Informace pro zájemce o studium

Informace pro zájemce o studium

Otevření dalšího ročníku studia

V roce 2018 se bude otevírat další ročník kombinovaného bakalářského studia.

Přihlašování bude možné od 17. ledna 2018 do 22. května 2018.

Přijímací zkoušky proběhnou 10. 6. 2018 v Brně.

Obsah přijímacích zkoušek

  • test z biblických znalostí
  • test všeobecných studijních předpokladů
  • test z angličtiny
  • ústní pohovor

Studenti se speciálními potřebami

Uchazeč o studium se speciálními potřebami je oprávněn požádat při podání přihlášky ke studiu o zohlednění svých speciálních potřeb při přijímacím řízení a následně i v rámci studia.

Povinné přílohy k přihlášce

   • strukturovaný životopis (v rozsahu A4)
   • motivační dopis k důvodu ke studiu
   • kopie maturitního vysvědčení

 

Přihlašování bylo ukončeno.