Poslání

Poslání a oblast působení

Posláním Adventistického teologického institutu je:

  • vzdělávat a připravovat pro praktickou práci zájemce o kazatelskou službu
  • podporovat v církvi odborné studium Bible a na Bibli založenou spiritualitu a evangelizaci
  • jasně, srozumitelně a citlivě prezentovat adventistickou teologii