Poslání

Poslání

Posláním Adventistického teologického institutu je vzdělávat a připravovat pro praktickou práci zájemce o kazatelskou službu. Pomáhat studentům a členům církve rozvíjet jejich osobní duchovní život, který motivuje ke každodenní službě druhým. To vše stavíme na hluboké úctě k Božímu slovu a hledání jeho poselství pro dnešní dobu.


Oblasti působení ATI

Své poslání Adventistický teologický institut naplňuje v sedmi oblastech:

 • Kombinované bakalářské studium
 • Vzdělávání kazatelů
 • Vzdělávací programy pro členy církve
 • Diferenční studium pro absolventy teologických fakult
 • Publikační činnost
 • Vědecká a badatelská činnost
 • Prostor pro teologickou diskuzi a dialog

Hodnoty ATI

Pro naše působení jsou klíčové následující hodnoty:

 • Kvalita
 • Adventistická identita
 • Služba
 • Vztahy
 • Církev

 

Kvalita - Záleží nám na kvalitě výuky, publikací, akcí které organizujeme a především kvalitně připravených studentech pro kazatelskou službu.

Adventistická identita - Jako adventistický institut klademe důraz na adventistickou interpretaci teologie, spolupráci s celosvětovou Církví adventistů sedmého dne a při výuce i našich dalších aktivitách zastáváme adventistický pohled na morálku i životní styl.

Služba - Jsme zaměření na praxi a praktické využití znalostí při službě v církvi i lidem mimo církev.

Vztahy - Podle příkladu Ježíše Krista klademe silný důraz na vztah s Bohem i vztahy a společenství mezi lidmi. Dobré, otevřené a láskyplné vztahy mezi vedením školy, učiteli, studenty i účastníky našich akcí.

Církev - Připravujeme studenty pro práci v církvi. Proto vztah k církvi, zaměření na sborovou práci a naslouchání potřebám církve i jednotlivých sdružení a sborů je jedna z našich základních priorit.


Heslo ATI

VZDĚLÁNÍ pro život

  život PRO službu

 služba pro JEŽÍŠE


Logo ATI

V logu Adventistického teologického institutu se objevují tři jeho základní důrazy:

 Otevřená kniha odkazuje na důraz na biblistiku a s tím spojenou úctu k Božímu slovu a hledání jeho poselství pro dnešní dobu.

 Otevřené listy knihy mají vyvolat dojem větrem rozfoukaných listů, což odkazuje na „vítr Ducha“, spiritualitu, osobní zbožnost, na kterou klademe důraz.

 Tři různě barevné listy odkazují na trojandělské poselství a tím i na evangelizaci a misiologii, které jsou dalším z našich základních důrazů.

Rok 1920, který je uveden pod naším logem, se vztahuje k založení první adventistické vzdělávací instituce na území Česko- Slovenské unie. Od té doby na tomto území působilo celkem 10 různých vzdělávacích institucí. Rok 1920 symbolicky odkazuje k této tradici, na kterou hrdě navazujeme.