Vstříc službě Bohu

Posted Posted in ATI

Jeden z nejhezčích, ale i učebně nejnáročnějších týdnů v životě – i tak by se dal nazvat týden intenzivního kurzu na Adventistickém teologickém institutu, který byl zároveň první povinností studia na ATI. Ale jak jsem se na něj já i moji spolužáci dostali? A jak probíhal? Nejdříve se musíme vrátit do května, kdy jsme všichni jako […]

Vzdělání pro život – život pro službu – služba pro Ježíše

Posted Posted in ATI

Léto tohoto roku znamenalo pro Adventistický teologický institut (ATI), tedy pro jeho studenty i učitele, hned trojitý mezník.  V prvé řadě skončil první studijní běh, ve kterém po čtyři roky studovali studenti, kteří se v roce 2016 přihlásili na školu s tímto novým názvem. Poprvé od roku 1990, kdy byla obnovena činnost Teologického semináře, tak nabízela Církev adventistů […]

Nahrávky přednášek ke knize Zjevení Janovo (Ranko Stefanović)

Posted Posted in Archív, Videa

Nahrávky přednášek o knize Zjevení od Ranka Stefanoviće byly pořízeny na letní studijní akci INRIroad. Nahrávky byly určeny k potřebám účastníků akce, proto nejsou v dobré kvalitě.Nahrávky mohou pomoci při osobním studiu knihy Zjevení. Všechny informace v přednáškách najdete také v knize Zjevení Janovo od Ranka Stefanoviće. Knihu je možno zakoupit u Adventu-Orion. 

Den otevřených dveří

Posted Posted in Nezařazené

Adventistický teologický institut zve na Den otevřených dveří. Akce je určená všem zájemcům o studium na ATI. Budete mít možnost nejen ochutnat atmosféru ATI, ale také se dozvědět více informací o studiu, podívat se na výuku a setkat se se studenty a učiteli. Za návštěvu nic neplatíte a jste našimi hosty při společném obědě. Maximální […]