Vstříc službě Bohu

Posted Posted in ATI

Jeden z nejhezčích, ale i učebně nejnáročnějších týdnů v životě – i tak by se dal nazvat týden intenzivního kurzu na Adventistickém teologickém institutu, který byl zároveň první povinností studia na ATI. Ale jak jsem se na něj já i moji spolužáci dostali? A jak probíhal? Nejdříve se musíme vrátit do května, kdy jsme všichni jako […]

Vzdělání pro život – život pro službu – služba pro Ježíše

Posted Posted in ATI

Léto tohoto roku znamenalo pro Adventistický teologický institut (ATI), tedy pro jeho studenty i učitele, hned trojitý mezník.  V prvé řadě skončil první studijní běh, ve kterém po čtyři roky studovali studenti, kteří se v roce 2016 přihlásili na školu s tímto novým názvem. Poprvé od roku 1990, kdy byla obnovena činnost Teologického semináře, tak nabízela Církev adventistů […]

Komentář ke knize Marek

Posted Leave a commentPosted in Edice Bible pro dnešek, Publikace

Doba byla krutá. Věřící lidé trpěli pod hrůzovládou císaře. Upaloval je, trhal zaživa,… Uprostřed těchto událostí Marek pochopil, že církev potřebuje nějaké dobré zprávy. Před ním ještě nikdo nenapsal žádné evangelium. Pozdější evangelia dokreslila celý obraz, ale Marek jim vtiskl základní rysy. Další evangelia se zaměřují více na Ježíšovo učení. Marek však Ježíše vykresluje jako […]

Den Páně – Ján Barna

Posted Posted in Edice Teologie

Žijeme v době, která je ovlivněna různými apokalyptickými vizemi a očekáváním toho, co přinese budoucnost. Všemi komunikačními kanály – od bulvárních deníků přes internet až po vědeckou literaturu – je nám stále připomínáno, že jednoho dne může přijít konec života, jak jej dnes známe. Moderní člověk je možná do jisté míry až fascinován myšlenkou na závěr dějin. Cílem této knihy […]