Publikační činnost

Publikační činnost

Ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion vydáváme knihy ve čtyřech edičních řadách:

Edice Bible pro dnešek

Biblické komentáře adventistických autorů
Roy Gane – Leviticus
Komentář ke knize Marek
Komentář ke knize Jozue
Komentář ke knize Kazatel
Komentář ke knize Zjevení Janovo

Edice Bible pro dnešek – studijní řada

Biblické komentáře verš po verši
Zdravko Stefanovic – Daniel
Jiří Beneš – Pláč Jeremjášův
List Židům – Petr Krýnský, Oldřich Svoboda
Žalmy 1-30 – Jiří Beneš

Edice Teologie

Současná adventistická teologická literatura.
Deuteronomium: Kniha lásky – Jiří Moskala
Kniha Daniel a Makabejská teze – Jiří Moskala
Ježíš z Nazareta – William G. Johnsson
Trojice – Woodrow Whidden, Jerry Moon a John W. Reeve
Tu se jim otevřely oči – Hans K. LaRondelle, Jon Paulien
Jiří Moskala – Příběhy Boží milosti
Jiří Moskala & John C. Peckham – Boží charakter a posledná generácia
Bernhard Oestreich – Kroky ke kázání
Clifford Goldstein – Pokřtěná evoluce

Koinonia

Praktické odborné texty, doplněné tématy teologické konference Adventistického teologického institutu.
Koinonia – Duch svatý
Koinonia 9/2017
Koinonia 8/2016
Koinonia 7/2015
Koinonia 6/2014
Koinonia 5/2014
Koinonia 4/2013
Koinonia 3/2012
Koinonia 2/2011
Koinonia 1/2010

Postila

Sbírky současných inspirativních kázání. Připravuje se Postila s kázáními učitelů ATI.

Skripta pro studenty

Aktuálně ještě v přípravě