Publikační činnost

Publikační činnost

Ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion vydáváme knihy ve čtyřech edičních řadách:

Edice Bible pro dnešek

Biblické komentáře adventistických autorů
Exodus – Jon Dybdahl
Jan – Jon Paulien
Roy Gane – Leviticus
Marek – George R. Knight
Jozue – Jiří Bene
Kazatel – Jacques B. Doukhan

Edice Bible pro dnešek – studijní řada

Biblické komentáře verš po verši
Zdravko Stefanovic – Daniel
Jiří Beneš – Pláč Jeremjášův
List Židům – Petr Krynský, Oldřich Svoboda
Žalmy 1-30 – Jiří Beneš
Chanok Lanaar – Jiří Beneš

Edice Teologie

Současná adventistická teologická literatura.
Následování vize apoštolů – Peter Roennfeldt
Deset největších chyb lídrů – Hans Finzel
Deuteronomium: Kniha lásky – Jiří Moskala
Kniha Daniel a Makabejská teze – Jiří Moskala
Ježíš z Nazareta – William G. Johnsson
Trojice – Woodrow Whidden, Jerry Moon a John W. Reeve
Tu se jim otevřely oči – Hans K. LaRondelle, Jon Paulien
Jiří Moskala – Příběhy Boží milosti
Jiří Moskala & John C. Peckham – Boží charakter a posledná generácia

Edice Systematická teologie

Křesťanské obřady – Herbert Kiesler
Sobota – Kenneth A. Strand

Koinonia

Praktické odborné texty, doplněné tématy teologické konference Adventistického teologického institutu.
Koinonia – Růst církve
Koinonia – Modlitba
Koinonia – Duch svatý
Koinonia 9/2017
Koinonia 8/2016
Koinonia 7/2015
Koinonia 6/2014
Koinonia 5/2014
Koinonia 4/2013

Postila

Sbírky současných inspirativních kázání.
Sbírka kázání emeritních učitelů Teologického semináře
Sbírka kázání učitelů ATI

Skripta pro studenty

Připravujeme