Kombinované studium

Kombinované studium

Studium je určené zájemcům o kazatelskou práci v Církvi adventistů s.d., stejně jako všem dalším, kteří touží po hlubší znalosti Bible a adventistické teologie.

 

Základní informace o kombinovaném studiu:

Studium je čtyřleté.

Výuka se realizuje formou pravidelných konzultací (jednou za měsíc, pátek až neděle, celkem 10 za rok), jednou za rok týdenního intenzivního kurzu, domácího samostudia a povinné četby. 

Absolventi získávají titul B.Th. (Bachelor of Theology).

Církev se snaží maximálně podporovat lidi, kteří se připravují na službu Bohu, a proto je celé studium významně dotované. Student platí 2000 Kč (75 EUR) za semestr (4000 Kč, 150 EUR za rok) příspěvek za studium. Pro studenty, kteří musí dojíždět z větších vzdáleností, máme připravený systém dotování dopravy.

S ohledem na zaměření vzdělání preferujeme zájemce o studium, kteří mají vystudovanou nebo studují vysokou školu. Podmínkou přijetí je maturita.