Whistleblowing

Oznámení nevhodného jednání

Jako křesťanská instituce vyžadujeme od všech studentů i pracovníků čestné a etické jednání, které bude v souladu jak s právními předpisy naší země, tak i s hodnotami a věroučnými postoji Církve adventistů sedmého dne (viz Etický kodex pracovníků/studentů ATI).

Jste-li přesvědčeni (nebo se vážně obáváte), že ze strany některého ze studentů či pracovníků školy došlo k jednání, které je v jasném rozporu s těmito pravidly a hodnotami (případně vykazovalo znaky trestného činu či přestupku), máte možnost takové jednání oznámit, aby situace mohla být náležitě prošetřena:

  • písemně na e-mailovou adresu školy (ati@casd.cz)
  • telefonicky zástupci ředitele školy (+420 775 789 040)
  • osobně (po dohodě)
  • on-line, prostřednictví následujícího formuláře