Recenze • Frank M. HASEL • Longing for God: A Prayer and Bible Journal

Posted Posted in Knihovna

Kniha „Longing for God“ (Touha po Bohu) výstižně představuje naši nejhlubší potřeby a touhu – touhu po  blízkém a osobním vztahu s Bohem. Zároveň ale také nabízí praktický nástroj, který umožňuje zažívat taková blízká setkání s Bohem, která mohou náš život proměnit. Na 352 stranách provází kniha v průběhu jednoho roku čtenáře celou Biblí a ukazuje, jak je […]

ATI: Hebrejsky či řecky „snadno a rychle?“

Posted Posted in ATI

„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“ Kdo z nás se nikdy nesetkal s tímto známým výrokem? Ne každý musí s jeho obsahem souhlasit. Rozhodně je možné vést naplněný život a ovládat pouze svoji mateřštinu. Shodneme se ale určitě na tom, že znalost jakéhokoliv jazyka nás může velice obohatit, protože otevírá brány do nového, neprobádaného světa.  Nejinak je tomu […]

Vstříc službě Bohu

Posted Posted in ATI

Jeden z nejhezčích, ale i učebně nejnáročnějších týdnů v životě – i tak by se dal nazvat týden intenzivního kurzu na Adventistickém teologickém institutu, který byl zároveň první povinností studia na ATI. Ale jak jsem se na něj já i moji spolužáci dostali? A jak probíhal? Nejdříve se musíme vrátit do května, kdy jsme všichni jako […]

Vzdělání pro život – život pro službu – služba pro Ježíše

Posted Posted in ATI

Léto tohoto roku znamenalo pro Adventistický teologický institut (ATI), tedy pro jeho studenty i učitele, hned trojitý mezník.  V prvé řadě skončil první studijní běh, ve kterém po čtyři roky studovali studenti, kteří se v roce 2016 přihlásili na školu s tímto novým názvem. Poprvé od roku 1990, kdy byla obnovena činnost Teologického semináře, tak nabízela Církev adventistů […]

Já – a teologie?!

Posted Posted in ATI, Novinky

„Já – a studovat teologii? To po mně, Bože, prosím nikdy nechtěj!“ Snad každý z nás zažívá situace, kdy v něčem, čemu se bránil, začne časem rozpoznávat radost a požehnání. Tak já jsem takových situací už několik zažila. Pamatuji si velice dobře doby, kdy jsem tvrdila, že studovat teologii bych nikdy nešla. Netušila jsem tehdy, jak snadno se mohou […]

Recenze • Hanes Pavel • Filozofia pre teológov

Posted Posted in Knihovna, Novinky

Hanes Pavel. Filozofia pre teológov. Tajov: Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n.o., 2019. Protestantské prostředí (včetně toho adventistického) se často dívalo na filosofii jako na něco krajně podezřelého, ne-li přímo víře nepřátelského. Proto čas od času zaznívají pochybnosti, zda by se měli vůbec studenti teologie, potažmo budoucí kazatelé, při svém vzdělávání filosofií zabývat. Nestačí […]