Užitečné odkazy

ADVENTIST ARCHIVES

Tento oficiální web Církve adventistů s.d. přináší velké množství materiálů týkajících se historie Církve adventistů, oficiální dokumenty a statistiky. Slouží jako
oficiální zdroj informací o této církvi.

ADVENTIST THEOLOGICAL SOCIETY

Adventistická teologická společnost je mezinárodní organizace, která sdružuje teology hlásící se k adventistickému přístupu k Bibli. Vydává dva časopisy: „Journal of the Adventist Theological Society“ a „Perspective Digest“. Kromě toho pořádá odborné konference, jejichž audio i video nahrávky jsou na webu volně přístupné. Spravuje také web „Adventist Theological Academy“,
který přináší řadu profesionálně zpracovaných teologických video kurzů z oblasti teologie.

ADVENTIST LEARNING COMMUNITY

On-line vzdělávací platforma Severoamerické divize Církve adventistů s. d. nabízející řadu vzdělávacích kurzů a přednášek (nejčastěji video), které mohou
obohatit službu jednotlivých členů církve, kazatelů či učitelů. Díky propojení zdrojů z celé řady internetových stránek nabízí velké množství materiálů z různých oblastí, jako je evangelizace a misie, komunikace, křesťanský leadership, management, vztahy, teologie, bohoslužba.

ANDREWS UNIVERSITY - DIGITAL COMMONS

Tuto služba poskytuje knihovna Andrews University. Obsahuje celou řadu dokumentů jednotlivých fakult této univerzity. Přináší články a publikace jednotlivých učitelů (články, ukázky z knih), ale také kvalifikační či jiné podnětné práce jednotlivých studentů. Většina materiálů je ve formátu PDF.

BIBLICAL RESEARCH INSTITUTE

Adventistický badatelský institut byl založen Generální konferencí v roce 1975. Zaměřuje se na studium specifických témat adventistické teologie i praxe. Snaží
se připravovat odborné zdroje a studie, které by pomohly církvi v jejím hledání a diskuzích, a organizuje pravidelné studijní konference. Naprostá většina materiálů (kromě knih) je dostupná zdarma on-line.