Základní informace

„Adventistický teologický institut je vzdělávací a teologická instituce Církve adventistů sedmého dne. Připravuje pro duchovenskou práci budoucí kazatele, vzdělává členy církve a věnuje se studiu a bádání především v oblastech biblistiky, adventistické teologie, misiologie a spirituality.“

 


 

Mezi oblasti působení ATI patří

Kombinované bakalářské studium teologie

Čtyřleté studium kombinovanou formou (jednou za měsíc konzultace od pátku do neděle, v létě týdenní intenzivní kurz) zakončené získáním titulu B.Th. Cílem studia je připravit absolventy nejen pro laickou práci ve sboru, ale také pro kazatelskou práci v Církvi adventistů sedmého dne. Zakládáme si na důkladné a poctivé práci s biblickým textem, všeobecném teologickém rozhledu studentů a praktickém zaměření studia.

Celoživotní vzdělávání kazatelů

Ve spolupráci s kazatelským oddělením CASD připravujeme pro kazatele studijní programy, kde by si mohli nejen rozšířit a prohloubit své teologické vzdělání, ale také získat magisterský titul některé ze zahraničních adventistických univerzit.

Vzdělávací programy pro členy církve

Prakticky zaměřené vzdělávací semináře a kurzy organizujeme ve spolupráci s jednotlivými sdruženími církve. V současnosti nabízíme kurzy pro laické kazatele a připravujeme další.

Diferenční studium pro absolventy teologických fakult

Studium je určeno studentům a absolventům teologických fakult, kteří si doplňují vzdělání v oblasti adventistické teologie se záměrem vykonávání duchovenské činnosti v Církvi adventistů sedmého dne v postavení sborového kazatele.

Publikační činnost

Ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion vydáváme knihy ve čtyřech edičních řadách: bible pro dnešek, teologie, koinonia, kázání, učebnice a skripta.

Prostor pro teologickou diskuzi a dialog

Jedním z cílů Adventistického teologického institutu je citlivě představovat adventistickou teologii a vytvářet prostor pro otevřenou diskuzi a hledání. Klást si otázky ohledně naší teologie, ale také církevní praxe a hledání osobní duchovnosti. K tomu slouží teologické konference, diskuzní panely a další způsoby, jak vést diskuzi o důležitých tématech adventistické teologie.

Vědecká a badatelská činnost


 

Kontakty

Zřizovatelem je Církev adventistů sedmého dne se sídlem Londýnská 30, 120 00 Praha - Vinohrady.


Ředitel

Mgr. et Mgr. Bc. Marek Harastej, B.Th.

775 789 009 │marek.harastej@centrum.cz

Zástupce ředitele

ThLic. Oldřich Svoboda, M.A., Th.D.

Spirituál

Pavel Šimek

Vedoucí studijního oddělení, sekretariát

Lenka Michálková

737 200 022 │ati@casd.cz