Dokumenty a směrnice

Směrnice

01 - Poslání ATI

02 - Studijní plán - kombinovaný program - tabulky

02 - Studijní plán - kombinovaný program

04 - Podpora cestování studentů na konzultace

06 - Studijní a zkušební řád

10 - Harmonogram akademického roku 2023/2024

11 - Organizační schéma ATI

13 - Disciplinární řád

14 - Čestnost při studiu

15 - Pravidla odborných praxí

16 - Studenti se speciálními potřebami

17 - Požadavky pro přijetí do kombinovaného studijního programu

20 - Zapojení studentů do činnosti ATI

21 - Individuální studium ATI

22 - Diferenční studium ATI

23 - Formální náležitosti akademických písemných prací

25 - Očekávané znalosti a kompetence uchazečů a absolventů kombinovaného studia

27 - Provozní řád knihovny

31 - Etický kodex pracovníků ATI

32 - Etický kodex studentů ATI

33 - Pravidla pro hodnocení odborných prací

35 - Oznámení nevhodného jednání

Rozvrhy