Diferenční studium

Differenční studium

Studium je určeno studentům a absolventům teologických fakult, kteří si doplňují vzdělání v oblasti adventistické teologie se záměrem vykonávání duchovenské činnosti v Církvi adventistů sedmého dne v postavení sborového kazatele.

Přihlášení ke studiu

 1. Studium je určeno výhradně adventistům, kteří studují nebo vystudovali teologii na teologické fakultě, která není součástí Církve adventistů sedmého dne.
 2. Přihlášku ke studiu lze podat kdykoli bez ohledu na studijní období akademického roku.
 3. Uchazeč o studium kontaktuje studijní oddělení ATI a požádá o přihlášku (vyplní - viz níže).
 4. Přihlášku k tomuto typu studia uchazeč adresuje řediteli ATI, který ji předkládá Správní radě ATI, která rozhoduje o přijetí či nepřijetí uchazeče.
 5. Rozhodnutí správní rady je oznámeno zájemci o studium, který se v případě přijetí stává dnem přijetí studentem ATI. Studijní oddělení zapisuje studenta ke studiu a přiděluje mu přístupové údaje do informačního systému ATI.

Studium

 1. Studium se provádí individuální formou, student kontaktuje jednotlivé vyučující předmětů a kurzů a domlouvá si úkoly a podmínky absolvování.
 2. Podmínkou dalšího studia je nejprve absolvování kurzů Exegeze (20 vyučovacích hodin) a Hermeneutika v adventistické perspektivě (20 vyučovacích hodin).
 3. Každý předmět je zakončen neznámkovaným kolokviem (hodnoceno vyhověl/nevyhověl), které má formu rozhovoru s učitelem, který se týká zadaného studia v kontextu celého oboru (např. předmět Zjevení v kontextu oboru Nový zákon, Dogmatika v kontextu Systematické teologie apod.).
 4. Maximální délka studia jsou dva roky od přijetí ke studiu.
 5. Studium je zakončeno splněním všech předepsaných předmětů.
 6. Po ukončení studia obdrží student osvědčení o absolvování.

Předměty

Podmínkou studia je splnění následujících předmětů (uvedeno včetně vyučujících jednotlivých předmětů):

 • Dějiny adventismu (Vítězslav Chán)
 • E. G. Whiteová (Vítězslav Chán)
 • Zjevení (Vítězslav Chán)
 • Daniel (Jiří Beneš)
 • Dogmatika - svatyně, otázka trvalé a kultické čistoty (Roman Mach)
 • Církevní řád (Mikuláš Pavlík)
 • Kazatelská služba (Mikuláš Pavlík)
 • 3 obory praktické teologie (evangelizace, pastorace, homiletika, liturgika, práce se skupinami, evangelium pro dnešek (Marek Harastej)
Kurzy (každý 20 hodin):
 • Exegeze (Oldřich Svoboda)
 • Hermeneutika v adventistické perspektivě (Oldřich Svoboda)
 • Výklad prorockých knih v adventistické teologii (Oldřich Svoboda)

Přihláška k diferenčnímu studiu


  Souhlasím se zpracováním osobních údajů