Katedra systematické teologie

Katedra systematické teologie

Vedoucí katedry

Roman Mach, M.A., Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry

doc. JuDr. Mgr. Martin Turčan, Ph.D.

Učitelé

Roman Mach, M.A., Ph.D.

doc. JuDr. Mgr. Martin Turčan, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Bc. Marek Harastej, B.Th.

Mgr. Pavel Kostečka, Ph.D., B.A., B.Th.

 

 

Předměty
 • Úvod do teologie
 • Gnozeologie
 • Skripturologie
 • Hermeneutika
 • Pneumatologie
 • Teologie
 • Trinitární teologie
 • Christologie
 • Antropologie
 • Hamartologie
 • Soteriologie
 • Eschatologie
 • Ekleziologie
 • Bible a věda
 • Teologie 20 st.
 • Etika

 

 

Odborné publikace