Doc. Jiří Beneš, Th.D.

Docent na Katedře biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze, vedoucí katedry a vedoucí Oddělení biblistiky

Katedry:
  • Katedra Starého zákona

 

Vzdělání:
  • Komenského evangelická bohoslovecká fakulta (1981–1986)
  • Doktorské studium na ETF UK v Praze (1990–1997)
  • Extension School GSEM 544 Eschatology (1992)
  • Extension School GSEM 544 Introduction to Stewardship (1993)
  • Docent pro obor teologie na UK (2012)

 

Kontakt: