JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.

Kazatel Církve adventistů sedmého dne v nástupní praxi, sbor Brno-Střední, studentský kazatel INRIroad

Katedry:
  • Katedra systematické teologie
Vzdělání:
  • (Mgr.) Právo. Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, (2006)
  • (JUDr.) Rigorózní doktorát z teorie práva. Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (2008)
  • (PhD.) Teorie a dějiny státu a práva. Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (2010)
  • (Mgr.) Evangelická teologie. Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, (2015)

 

Kontakt: