Publikační činnost

Ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion vydáváme knihy ve čtyřech edičních řadách:

bible pro dnešek, teologie, koinonia, kázání, učebnice a skripta.