Publikace

Publikační činnost

Ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion vydáváme knihy ve čtyřech edičních řadách.

Ediční řada Bible pro dnešek

Biblické komentáře adventistických autorů

Ediční řada Bible pro dnešek – studijní řada

Biblické komentáře verš po verši adventistických autorů

Ediční řada Teologie

Současná adventistická teologická literatura

Koinonia

Praktické odborné texty, doplněné tématy teologické konference Adventistického teologického institutu.