Publikace

Publikační činnost

Ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion vydáváme knihy ve čtyřech edičních řadách.

Komentáře Bible pro dnešek

Biblické komentáře adventistických autorů

Teologie

Současná adventistická teologická literatura

Koinonia

Praktické odborné texty, doplněné tématy teologické konference Adventistického teologického institutu.