Základní informace

Základní informace

„Adventistický teologický institut je vzdělávací a teologická instituce Církve adventistů sedmého dne. Připravuje pro duchovenskou práci budoucí kazatele, vzdělává členy církve a věnuje se studiu a bádání především v oblastech biblistiky, adventistické teologie, misiologie a spirituality.“

Posláním Adventistického teologického institutu je:

  • Vzdělávat a připravovat pro praktickou práci zájemce o kazatelskou službu.
  • Podporovat v církvi odborné studium Bible a na Bibli založenou spiritualitu a evangelizaci.
  • Jasně, srozumitelně a citlivě prezentovat adventistickou teologii.