Den Páně – Ján Barna

Žijeme v době, která je ovlivněna různými apokalyptickými vizemi a očekáváním toho, co přinese budoucnost. Všemi komunikačními kanály – od bulvárních deníků přes internet až po vědeckou literaturu – je nám stále připomínáno, že jednoho dne může přijít konec života, jak jej dnes známe. Moderní člověk je možná do jisté míry až
fascinován myšlenkou na závěr dějin. Cílem této knihy je odpovědět na otázku, co o posledních událostech tohoto světa říká Bible. Budeme se snažit objevit a pochopit ucelený biblický pohled na závěrečný soud a událostí, které se k němu vážou. Soud, tak jak jej představuje Bible, je Boží aktivitou, vedoucí k definitivnímu odstranění zla nejen z našeho života, ale i z celého vesmíru. Události dne Páně vypráví povzbuzující příběh o dobrém Bohu. Je zaslíbením pro všechny, které trápí zlo a vše, co přináší. Pro všechny, kteří mají otázky, je den Páně chvílí, kdy přijdou odpovědi.

 

JÁN BARNA

je vysokoškolským učitelem systematické a biblické teologie na Newbold College of Higher Education ve Velké Británii, kde působí od roku 2002. V letech 1998–2001 pracoval jako kazatel na Slovensku. Dr. Barna ukončil bakalářské studium na Teologickém semináři v Sázavě, magisterské studium na Andrewsově univerzitě ve
Spojených Státech a v roce 2009 obhájil doktorát z teologie pod vedením světově uznávaného novozákonního teologa Davida Wenhama na Trinity College, University of
Bristol ve Velké Británii. V roce 2012 publikoval práci pod názvem (v překladu): Ordinace žen v teologii adventizmu sedmého dne: Studium biblických interpretací. Ján Barna je vysvěceným kazatelem Církve adventistů sedmého dne. Často přednáší na různých seminářích a konferencích po celé Evropě a Spojených státech.