Jiří Moskala & John C. Peckham – Boží charakter a posledná generácia

Kniha „Boží charakter a posledná generácia“ je další  knihou z edici „Teologie“. Knihu pro Adventistický teologický institut připravilo vydavatelství Advent-Orion, Vrútky. Věříme, že Slovenština, ve které kniha vychází, nebude čtenářům překážkou, a budou obohaceni při jejím studiu.

• • • • •

Druhý príchod Ježiša Krista je téma, ktorá podnietila vznik Cirkvi adventistov siedmeho dňa a ovplyvnila jej identitu. Zostáva stredobodom našej eschatológie a požehnanej nádeje nášho života. Ľudí inšpiruje spôsob, akým Boh rieši zmätočný vývoj ľudskej spoločnosti. Faktom však zostáva, že nie vždy musíme mať rovnaký názor na to, ako by viera mala ovplyvňovať život veriacich v čase konca. Môže sa stať, že naša túžba žiť svätým životom vytesní z našej skúsenosti radosť z evanjelia? Publikácia Boží charakter a posledná generácia je dôležitým pokusom preskúmať vzťah medzi úlohou Božieho spásneho diela a ľudskou odpoveďou naň. Ako generácia, ktorá je svedkom záverečných udalostí veľkého sporu, sme vyzvaní, aby sme odzrkadľovali Boží charakter, pričom svoj zrak máme upierať na „Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery“ (Heb 12,2). Táto kniha nám pomôže pochopiť rôzne postoje týkajúce sa kresťanského života v čase konca, historický vývoj adventistického učenia v tejto téme a s tým súvisiace teologické otázky.

• • • • •

JIŘÍ MOSKALA, ThD, PhD, je dekanom a profesorom výkladu a teológie Starej zmluvy na Teologickom seminári CASD na Andrewsovej univerzite (BerrienSprings, Michigan, USA). Predtým pôsobil ako vysvätený kazateľ, administrátor, učiteľ a riaditeľ Teologického seminára CASD v Českej republike. Je členom mnohých teologických spoločností a tiež autorom a editorom mnohých článkov a kníh v českom i anglickom jazyku. Zúčastnil sa aj na niekoľkých archeologických expedíciách v Tell Jalule (Jordánsko).

JOHN C. PECKHAM, PhD, je docentom teológie a kresťanskej filozofie na Teologickom seminári CASD na Andrewsovej univerzite (BerrienSprings, Michigan, USA). Predtým pôsobil ako učiteľ na Southwestern Adventist University a ako kazateľ v štáte Indiana (USA). Je autorom mnohých článkov a kníh, vrátane The Love of God, A Canonical Model a Canonical Theology, The Biblical Canon, Sola Scriptura and Theological Method.