Nejsme sami pro sebe

Při výuce na ATI 15.4 2023, jsme sobotní bohoslužbu prožili ve sborech Havlíčkův Brod, Poděbrady, Ledeč nad Sázavou, Benešov a Kolín. Studenti sloužili při kázání i vedení sobotní školy a členové jednotlivých sborů vzpomínali na dobu, kdy Teologický seminář měl denní studium a návštěvy v okolních sborech byly častější. Pro studenty byla tato sobota velmi inspirativní, protože mnozí z nich prožívají sborové shromáždění pouze ve vlastním domácím společenství. Přitom je velmi podnětné, když člen církve není formován pouze známým prostředím, ale může kolektivní spiritualitu prožívat i na jiném místě. I když je důležité rozvíjet své duchovní dary především v místě svého bydliště, radovat se i plakat s ostatními údy Kristova těla v domácím společenství (1.Kor.12), misijně pracovat tam, kde je každý zasazen, je dobré čas od času vyjet i do jiného sboru, nebo se zúčastnit větších společenských shromáždění. Určitě je třeba zamítnout způsob života pouze na jednom místě i protiklad v podobě sborové turistiky.

Při návratu z jednotlivých sborů studenti spontánně vyjadřovali radost z prožitého dopoledne. Jako příklad za všechny může posloužit svědectví Daniely Mullerové.

Na návštěvu Kolínského sboru jsem se těšila od sobotního rána, ale skutečné setkání předčilo mé očekávání. Vyrazili jsme v pětičlenné skupině v čele s naším učitelem Oldřichem Svobodou, který byl pro sboreček nečekaným a velmi příjemným překvapením. Po vřelém uvítání začala bohoslužba živými chválami doprovázenými hrou na klavír a kytaru. Hned jsme se všichni cítili jako doma a mezi svými. Během sobotní školy jsme poznali, že Kolínští adventisté jsou skutečně nadšeni pro Krista a my jako začínající „teologové” se máme od nich co učit.  Každý z nás přispěl svým dílem k průběhu požehnané bohoslužby, modlitbou nebo příběhem pro děti a Lukáš Sochor, student třetího ročníku ATI měl připravené kázání s úvahou o stromech podle svědectví Bible. Návštěva Kolínského sboru byla velmi srdečná a s našimi sourozenci v Kristu jsme se loučili s příslibem brzkého shledání.

                                 Aleš Zástěra – spirituál ATI a Daniela Mullerová, studentka 1. ročníku