Clifford Goldstein – Pokřtěná evoluce

Stvoření života na Zemi, tak jak nám je popisuje kniha Genesis, je nadpřirozená událost, v níž není žádné místo pro náhodu. Neodarwinistická evoluční syntéza naproti tomu považuje vznik života za zcela přirozený proces, který téměř vše ponechává právě náhodě. Je obtížné představit si dva pohledy na stvoření, které by byly ve větším rozporu.

Proč se tedy mezi křesťany objevuje taková snaha pokřtít evoluci tím, že usilují o „harmonizaci“ evoluce se zprávou v knize Genesis? Odpověď je spojena s předpokladem, že evoluce musí být pravdivá, protože je vědecká! Ale pokud je věda tak spolehlivá v hledání pravdy, proč se její teorie tak často mění?

Kniha Pokřtěná evoluce na mnoha příkladech vysvětluje, že vědy se nemusíme bát, ale ani nemáme nekriticky přijímat její poznatky. Jako křesťané máme věrohodné důvody pro to, zcela se spolehnout na Bibli a zprávu o Stvořiteli. Nemusíme se snažit evoluci pokřtít, stejně se nenechá…

Clifford Goldstein, intelektuál a filozof židovského původu, je plodným autorem. Napsal více než dvacet knih, včetně autobiografie, kterou pod názvem Podivuhodné setkání vydalo nakladatelství Advent-Orion v roce 2002. Ve svých knihách se autor často snaží odhalit pravdu, leckdy zahalenou nánosem polopravd a nepochopení. Věnuje se i přednáškové činnosti, křesťanská internetová televize HopeTv nabízí jeho přednáškový cyklus Cliff! – Filozofie pro dnešek. V minulosti pracoval také jako editor časopisů Liberty a Shabbat Shalom. Od roku 1999 je redaktorem čtvrtletních Průvodců studiem Bible (Sabbath School), které jsou překládány do mnoha jazyků včetně češtiny.

Kniha vychází ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem v edici „Teologie“.