ATI: Hebrejsky či řecky „snadno a rychle?“

„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“ Kdo z nás se nikdy nesetkal s tímto známým výrokem? Ne každý musí s jeho obsahem souhlasit. Rozhodně je možné vést naplněný život a ovládat pouze svoji mateřštinu. Shodneme se ale určitě na tom, že znalost jakéhokoliv jazyka nás může velice obohatit, protože otevírá brány do nového, neprobádaného světa. 

Nejinak je tomu i v prostředí teologie. Bůh k nám promlouvá skrze Bibli, kterou můžeme zkoumat v češtině, slovenštině, angličtině… a všechny překlady nás mohou přivádět blíže k Bohu. Přesto někdy může být užitečné orientovat se i v původních jazycích, v jakých Bible byla napsána. A právě proto jsme se se spolužáky a učiteli sešli na týdenním intenzivním kurzu ATI.

Během celého týdne jsme se seznamovali se dvěma jazyky – prváci s biblickou hebrejštinou a třeťáci s řečtinou. První překážka, se kterou jsme se museli vypořádat hned v úvodu obou jazyků, spočívala v odlišné abecedě, kterou jsme si museli osvojit. Naši učitelé nás ovšem ihned ubezpečili, že se nemáme čeho bát a že se jistě naučíme mít oba tyto jazyky rádi. Velmi brzy jsme tak mohli poprvé nahlédnout do různých biblických textů a vnímat je ve svém původním kontextu. Velmi děkujeme našim učitelům, průvodcům, kteří nám ochotně předávají vše, co můžou, a výuku obohacují různými netradičními prvky.

Přestože hebrejština s řečtinou tvořily hlavní náplň celého týdne, věnovali jsme čas i jiným předmětům. Učili jsme se například, jak využít statistiku při vedení sborů a církve a na praktických příkladech jsme rozmýšleli, jak bychom řešili obtížné situace, které mohou ve sborech nastat. Pod vedením zkušeného odborníka jsme přemýšleli nad principy evoluce a stvoření světa a mohli jsme se ujistit, že jsme se na světě rozhodně neoctli náhodou.

Asi nejvíce si ale mnozí z nás cenili možnosti znovu se po dlouhé době setkat. Posledních několik měsíců totiž výuka probíhala pouze online formou, a tak nám velice chyběl osobní kontakt. Konečně jsme se mohli vidět, popovídat, podat si ruku, usmát se na sebe… Právě přátelství a vzájemná podpora nám pomáhají ve studiu pokračovat. Díky tedy za to, že jsme mohli být spolu!

Jana Královičová

Studentka 3. Ročníku