Recenze • Frank M. HASEL • Longing for God: A Prayer and Bible Journal

Kniha „Longing for God“ (Touha po Bohu) výstižně představuje naši nejhlubší potřeby a touhu – touhu po  blízkém a osobním vztahu s Bohem. Zároveň ale také nabízí praktický nástroj, který umožňuje zažívat taková blízká setkání s Bohem, která mohou náš život proměnit. Na 352 stranách provází kniha v průběhu jednoho roku čtenáře celou Biblí a ukazuje, jak je možné se setkávat s Bohem na každý den.

Frank Hasel v ní jako autor představuje velmi praktické podněty, které se jemu samému osvědčily v jeho životě. Je přesvědčen, že pokud je čtenáři uvedou do praxe, pak budou moci, stejně jako on, prohloubit svůj osobní vztah s Bohem. Formou jednoduchých a logických kroků nás učí, jak se moudře, promyšleně a systematicky modlit za druhé, aby to přineslo požehnání těm, o které nám jde, i nám samotným.

Podtitul „Modlitební a biblický deník“ není úplně přesné. V knize najdeme hned čtyři důležité prvky: průvodce hlubším studiem Bible, pojednání o modlitbě, roční plán četby Bible a osobní deník. Frank Hasel tyto čtyři rozměry velmi umně proplétá, čímž vytváří zajímavý celek, který je ještě hodnotnější, než kdyby napsal jen  čtyři různé části.

V úvodu a první části autor vychází ze své profesní zkušenosti, při níž po léta sloužil jako učitel, kazatel a teolog. Nabízí konkrétní návrhy, jak číst Bibli tak, abychom jí porozuměli, a dokázali ji aplikovat do svého osobního života. Na jedné straně vede čtenáře k pravidelnému a pečlivému čtení Písma a osobním setkáním s Bohem, ale zároveň zůstává realistou. Pokud se někdo dostane do situace, že se mu nepodaří udržet každodenní pravidelnost, pak by to rozhodně neměl vzdávat, ale klidně zase pokračovat dál.

Roční plán četby Bible dělí čtení na Starý zákon, Nový zákon a Žalmy. Záměrná průběžná četba žalmů i uprostřed studia evangelií má za cíl „vyvážit“ chvíle, kdy člověk studuje obtížnější pasáže.

Součástí setkávání s Bohem a jeho Slovem je rozhodně modlitba. Na konci každého měsíce se proto v knize objevují praktické podněty a tipy, které se dotýkají různých aspektů modlitby. Zde asi leží největší hodnota této knihy. Každá taková část je drahokamem, který ukazuje na různé stránky a podoby modlitby, která je součástí hlubokého duchovního života. Z textu silně vyzařuje autorova autenticita a osobní zkušenost s Bohem. Nejde o akademickou teorii; jde o praktická naučení, ke kterým autor dospěl zvláště v době, kdy si prošel období velké bolesti a ztráty. Kniha se věnuje některým důležitým aspektům modlitby a vede k přemýšlení nad zásadními otázkami: Co si počít s tím, když Bůh nevyslyší mé modlitby tak, jak jsem doufal? Jak souvisí modlitba a půst? Jak se zbavit zahořklosti? Jak mohu v životě opravdově chválit Boha a učit se vděčnosti?

Kniha „Longing for God“ zve čtenáře k osobnímu zapojení. Každý den zve nejen ke čtení Bible, ale nabízí i prostor pro vlastní poznámky související s biblickým textem a modlitbou. Prostor není příliš velký, aby neodradil ty, kteří s psaním deníku teprve začínají. Pokud jste zvyklí psát více, pak omezený prostor vás bude zase učit, jak své myšlenky, které vás napadnou při čtení Bible, formulovat jasně a výstižně. Zapisování má soužit jako lék na duchovní zapomnětlivost. V průběhu roku se vám tak skládají cenné myšlenky a postřehy, které by jinak mohly být ztraceny.

Část určená k modlitbě připomíná čtenáři, že je dobré začít chválou, poté Bohu děkovat, a až poté se na něj obracet s prosbami. Pravidelná oslava Boha a děkování totiž zásadně ovlivňuje náš duchovní život a vztah k Bohu. Zároveň nás chrání před představou, že Bůh by měl být tím, kdo na správnou modlitbu musí vždy odpovědět tím, že nám dá to, co po něm chceme.

Za příjemný bonus lze považovat inspirativní citáty o modlitbě, které se v průběhu celé knihy objevují vždy na levé straně.

Tato kniha nemá být jen čtena, ale hlavně psána a používána. Je to skvělý praktický nástroj, který může velmi výrazně obohatit a život váš vztah s Bohem. Nemá smysl, aby zůstala ležet na poličce nebo v knihovně. Autor ji sepsal s touhou, aby byla denně používána. Doporučila bych ji všem těm, kteří by se rádi zkusili něco nového a ve svém životě se praktickým způsobem posunuli zase dál.

Audrey Anderssonová,

tajemnice Trans-Evropské divize

 Převzato z časopisu Ministry (duben 2018)

Frank Hasel, autor knihy Longing for God, po řadu let působil jako ředitel našeho sesterského teologického semináře v rakouském Bogenhofen. Na základě osobních setkání s ním, stejně jako doporučení dalších zahraničních kolegů, jsme tuto knihu pořídili do knižního fondu knihovny Adventistického teologického institutu, aby inspirovala i naše studenty. Zároveň zvažujeme, bude-li zřejmý zájem a potřeba, její překlad a vydání v českém (případně i slovenském) jazyce. Budeme vám vděční za vaši zpětnou vazbu, zda byste takový materiál uvítali.