Kniha Daniel a Makabejská teze – Jiří Moskala

Původně disertační práce Jiřího Moskaly se zabývá problematikou autorství, jednoty, struktury a prorockých výroků v biblické knize Daniel. Prof. Jan Heller v úvodu označil tuto práci jako velice cenné obohacení odborné teologické literatury a jako závažné dílo, které by neměl pominout nikdo, kdo se bude u nás v budoucnu chtít do hloubky za­ bývat knihou Daniel.