List Židům – Petr Krynský, Oldřich Svoboda

List Židům je jedním z nejpozoruhodnějších, ale i nejzáhadnějších spisů Nového zákona. Neuvádí pisatele ani adresáty, ale hned začíná úvodem. Proto se uvažuje, že nejde o dopis v pravém slova smyslu, ale o zapsané kázání, které bylo poté posláno do některého raně křesťanského sboru. Pozoruhodné je i téma listu – Ježíšova velekněžská služba – které se v jiných listech přímo nevyskytuje. Problém viny a potřeba očištění však patří k duchovním konstantám našeho bytí. Pisatel věří, že když představí dílo Kristovo v celém svém bohatství a objasní jeho službu jako velekněze v nebeské svatyni, jeho čtenáři pochopí. Je zřejmé, že pisateli na jeho čtenářích velmi záleželo. Znal je osobně a bál se o jejich spasení. Proto mnohokrát přerušuje svůj výklad starostlivými napomenutími, která vrcholí výzvou, aby hleděli na Ježíše, který povede jejich víru od počátku až do cíle. Jeho slova jsou velmi aktuální i pro nás. Je nejvyšší čas lépe pochopit a ocenit vzácné poselství listu Židům.