Deuteronomium: Kniha lásky – Jiří Moskala

Stručný komentář k hlavním tématům poslední z knih Pentateuchu. Ve 13 kapitolách se spolu s autorem – děkanem a profesorem výkladu a teologie Starého zákona na Teologickém semináři CASD na Andrewsově univerzitě (Berrien Springs, Michigan, USA) – přesvědčíme o tom, že poslední z knih Pentateuchu hovoří především o pozitivním postoji Boha k jeho lidu a o tom, jak my reagujeme na Boží lásku.