Žalmy 1-30 – Jiří Beneš

Tento soubor sond do řeči žalmisty obsahuje synchronní rozbor hebrejského textu některých žalmů coby podklad pro kázání na tyto žalmy. Texty jsou nahlíženy z perspektivy autora i posluchače – účastníka bohoslužby. Předkládaný rozbor žalmů je míněn jako (a) průvodce světem žalmů; (b) výraz žalmistových podnětů pro ty, kdo se nechají spiritualitou žalmů formovat; (c) způsob, jak do zvěsti žalmů vstoupit a jak žalmistovy podněty sdílet; (d) pokus porozumět žalmistově touze po Bohu a pocítit, že žalmista mluví čtenáři žalmů z duše: žalmistova zkušenost totiž terapeuticky konvenuje s osobní spiritualitou uživatele žalmů, který má četbou žalmů zjistit, že s žalmistovými slovy rezonuje. Když se ponoříme do žalmistových modliteb, zaregistrujeme změny v žalmistově řeči, jež dávají nahlédnout do jeho stavu i zápasu, který je výrazem stavu i zápasů celého Božího lidu. Zjistíme, že jeho řeč vyjadřuje i naše touhy a prosby, že se s ní můžeme ztotožnit. Mají-li se žalmistova slova odrážet v modlitbách posluchačů či čtenářů žalmů, nelze k nim přistupovat z odstupu pozorovatele.