Sbírka kázání emeritních učitelů Teologického semináře

Je nám ctí předložit vám sbírku kázání emeritních učitelů Teologického semináře, potažmo Adventistického teologického institutu. Oslovilijsme bývalé učitelky a učitele, kteří často vyučovali a formovali celé generace studentů adventistické teologie. Zaslaná kázání velice rádi zveřejňujeme a věříme, že budou požehnáním pro mnohé čtenáře. A našim bývalým učitelům děkujeme za slova naděje, která pronášeli za katedrou i kazatelnou a dělí se o ně s námi i touto formou.

Sbírku ve fromátech PDF, EPUB a MOBI můžete stáhnout zde.

Marek Harastej
ředitel Adventistického teologického institutu