Sborník studentských prací 2020/2021

ATI vydává elektronický sborník studentských prací studentů ATI. Práce vybírali učitelé jednotlivých oborů. Chceme práce, které nám v nějakém ohledu přijdou zajímavé, nabídnout širšímu publiku.

Věříme, že i pro vás bude obohacením se začíst do některých prací studentů ATI.