Sobota – Kenneth A. Strand

Ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem se připravuje vydání rozsáhlé publikace Handbook of Seventh-day Adventist theology (Příručka teologie adventistů sedmého dne), v níž téměř tři desítky významných teologů ve 27 kapitolách uceleně představují současnou adventistickou teologii. Jako „ochutnávka“ vychází brožura obsahující kapitolu o dnu Božího odpočinku.