Setkání evropských adventistických teologů v Budapešti

V posledním březnovém týdnu se v maďarské Budapešti konalo další z pravidelných setkání adventistických učitelů teologie z celé Evropy (European Theology Teachers Convention), kterého se za ATI zúčastnili Peter Čík, Oldřich Svoboda a Martin Turčan.

Přednášky a odborné příspěvky se tentokrát nesly v duchu tématu “Napětí, konflikty, války: bouře v Bibli, církvi a společnosti”. Kolegové všech specializací a zaměření se snažili ve svých příspěvcích otevírat nelehké otázky, které se týkaly problémů, kterým se nelze vyhnout – obtížné texty o násilí (Bohem schvalovaném?) v biblických textech, hledání moudrého etického přístupu křesťanů ke “spravedlivým” válkám dnes, teologické i organizační “boje” uvnitř církve, ale také pastorační řešení vztahových konfliktů ve sborech. Nejzajímavější z těchto příspěvků by měly být v dohledné době publikovány v časopise Spes Christiana. Smyslem setkání ale nebylo jen poslouchat řečníky, ale především o těchto otázkách neformálně diskutovat, sdílet se a hledat společně odpovědi.

Dalším významným aspektem těchto pravidelných setkávání je také navazování formálních i neformálních kontaktů mezi sesterskými školami a jejich učiteli, které umožňuje dlouhodobou spolupráci obohacující všechny strany.

Pro české a slovenské účastníky pak byla zvláště milá závěrečná sobotní bohoslužba (s účastí členů místního sboru), při které kázal náš bývalý dlouholetý učitel Daniel Duda, který v současnosti slouží jako předseda Trans-Evropské divize.