Koinonia – Modlitba

Sborník inspirovaný teologickou konferencí stejného názvu obsahuje studie, rozhovor a kázání na toto téma. Navíc přináší tři přehledy, které mohou být pro čtenáře inspirací k dalšímu přemýšlení a studiu: výčet biblických textů o modlitbě, výroky Ellen Gould Whiteové o modlitbě a přehled knih na toto téma, které jsou k dispozici na českém a slovenském knižním trhu.