Setkání účastníků vzdělávacího programu pro členy církve

Již rok připravuje Adventistický teologický institut ve spolupráci s Českým a Slovenským sdružením vzdělávací program pro členy církve. Programu se účastní více než 130 studujících s nimiž se setkáváme jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek na dvě hodiny. První hodina je pro všechny společná a v uplynulém roce jsme se během těchto hodin postupně věnovali základům biblistiky a hermeneutiky. Ve druhé části si každý účastník volí studijní předmět dle svého zájmu. Pro některé to v uplynulých dvou semestrech byly předměty Ellen Gould Whiteová a jak číst její dílo (Vítězslav Chán), Dějiny rané církve (Michal Balcar), Evangelium pro dnešek 1 (Marek Harastej) a jiní zase třeba zvolili předměty Ženská spiritualita (Soňa Sílová), Přísloví (Jiří Beneš) aj.

V sobotu 3.6.2023 proběhlo první osobní setkání v rámci tohoto vzdělávání a byl to velice příjemně prožitý čas. Přispělo k tomu hezké prostředí Křesťanské základní školy Eliáš, kde setkání proběhlo, zajímavé přednášky Jána Barny i skvělá organizace ze strany Českého sdružení. Je hezké potkávat se skrze obrazovku a je to způsob, jak se studia mohou účastnit i ti, pro které by to jinak kvůli vzdálenosti nebylo možné, ale je moc hezké se vidět i tváří v tvář. Děkuji všem účastníkům, včetně těch ze Slovenska, pro které to byla obzvláště dlouhá cesta, že jsme se s nimi mohli setkat.

V září začíná již třetí semestr studia a společným tématem bude to, co je v teologii charakteristické pro Církev adventistů sedmého dne. Postupně se zaměříme na témata jako je otázka tzv. velkého sporu, stav po smrti, sedmidenní stvoření, svatyni a 2300 večerů a jiter, teologii soudu, ostatek a další témata. Ve druhé části si budou moci účastníci vybrat z předmětů Církve kolem nás (Míchal Balcar), Radost v Lukášově evangeliu (Oldřich Svoboda), Spiritualita knihy Žalmů (Jiří Beneš), Evangelium pro dnešek 2 (Marek Harastej) a Církevní příručka (Mikuláš Pavlík).

Těšíme se na další setkávání při společném studiu.

Marek Harastej