Adventisté a vojenská služba: biblický, historický a etický pohled

Téma válek se v našem evropském kontextu mohlo po nějakou dobu zdát již téměř zapomenutým, ale s aktuální situací na Ukrajině napadené ruskou armádou se i v našem regionu stává opět tématem velmi živým. A to i pro křesťany, včetně adventistů, kteří si musí znovu (jako předchozí generace) klást zásadní otázky ohledně toho, jaký postoj k válce zaujmout. Historicky se adventisté sedmého dne klonili především k pacifismu, který je ale stále více zpochybňován. Jak se k této otázce staví tedy církev dnes?

Právě proto je vítaným novým přírůstkem v knihovně ATI jedinečná publikace, která se tomuto tématu věnuje z adventistické perspektivy. Publikace, která vznikla v prostředí “naší” Inter-evropské divize (EUD), nabízí pohledy osmi adventistických odborníků, kteří se snaží z perspektivy své specializace přispět k lepšímu pochopení této nesnadné problematiky.

Biblickou perspektivu v knize zastupují studie Barny Bagyarosiho (EUD), který se zaměřuje především na tzv. “svaté války” ve Starém zákoně, a Johannese Kovare (Rakousko), který analyzuje toto téma na stránkách Nového zákona. Širší světový pohled pak do díla vnáší ve třetí kapitole ghanský teolog Kwabena Donkor, který se věnuje problematice nacionalismu a krvavých etnických střetů, které dobře zná z afrického prostředí, a o nichž se, žel, aktivně zapojovali i adventisté sedmého dne. Zoltán Szallós-Farkas (Rumunsko) pak čtenáře provádí 2000 let dějin křesťanství a vývojem postoje křesťanů k “spravedlivým válkám” a ke vstupu do armády. Historický pohled pak doplňuje Douglas Morgan (USA) o přehled vývoje postoje adventistů sedmého dne. Daniel Heinz (Německo) pak tuto část doplňuje o specifické osobní příběhy evropských adventistů v době první a druhé světové války. Etický rozměr celé diskuze pak přináší Frank M. Hasel (Německo/USA). V závěrečné kapitole pak německý kazatel a psychoterapeut Andreas Bochmann rozebírá problematiku posttraumatického stresu těch, kteří válkou prošli, a nabízí podněty pro efektivní doprovázení a pastorační přístup k těmto lidem.

Hasel, Frank M., Magyarosi, Barna a Stefan Höschele (ed.). Adventists and Military Service: Biblical, Historical, and Ethical Perspectives. Madrid: Safeliz, 2019, 225 s.

Oldřich Svoboda