Ohlédnutí za letním intenzivním kurzem 2023

Rok se s rokem sešel a my měli možnost sejít se koncem srpna roku 2023 na intenzivním kurzu na ATI na Sázavě. Kurz začínal v sobotu ráno. Pokud měl ale někdo dalekou cestu, mohl dorazit již v pátek večer. Někteří studenti jezdí až z východního Slovenska a cesta je pro ně náročná. Několik studentů jezdí na ATI v rámci své dovolené. Vyčlenit si čas k týdennímu kurzu na Sázavě pro ně mnohdy není snadné. Na ATI se scházíme v prvé řadě, abychom studovali teologii. Skrze nejrůznější studijní aktivity se zdokonalovali v těchto oblastech. Také abychom navzájem sdíleli své životní zkušenosti s Pánem Bohem a mohli ho chválit.

V sobotu probíhala obvyklá sestava bohoslužby, jež zahrnovala sobotní školu s kázáním. Po obědě byla možnost dobrovolné procházky podél řeky Sázavy, kterou okořenil dobrodružný prvek v podobě přechodu splavu. Od neděle pak začal opravdový studijní maraton. Jako student druhého ročníku jsem se účastnil předmětů jako jsou prorocké knihy, rétorika či homiletika. Podstatnou část intenzivního kurzu jsme také věnovali zdokonalování mluveného projevu, který je pro kazatele jako řečníky velmi důležitý. Tento kurz se pro ATI studenty připravila nová příležitost logopedického vyšetření, kde jsme se dozvěděli o řečových nedostatcích které máme. Citlivý posluchač je může slyšet a celkový dojem řečníka se tak může zhoršit. Teologie je krásný a velmi zajímavý obor. Přesto se ale rozhodne tuto čtyřletou výzvu přijmout jen malé množství studentů. Je také škoda, že dnešní moderní doba moc nepřeje mluvenému slovu za kazatelnou. Mnohdy se upřednostňují činy na úkor slovu, a přitom právě projev, vedený Duchem Svatým dokáže posluchači změnit celý jeho dosavadní život.

Počasí bylo po celý týden našeho kurzu slunečné a velmi příjemné. Vychutnat si tyto dny venku nám ale nebylo příliš dáno. Mnoho času jsme strávili uvnitř učeben. Každý den jsme začínali krátkým zamyšlením před začátkem studia a večer končili pobožností. Několik večerních programů probíhalo také u ohně. Trávit čas v přátelském studijním prostředí bylo pro mě samotného velmi obohacující a inspirativní. Těším se, co nás ještě čeká.

Otakar Racek