Ohlédnutí za Studijním biblickým týdnem ATI 2023

V příjemném prostředí Teologického semináře CASD na Sázavě probíhal od 13. do 18. 8. 2023 s teologem a bratrem Jiřím Moskalou studijní biblický týden Adventistického teologického institutu pod názvem EZECHIEL.

Každé ráno nás u studia této prorocké knihy bratr Jiří vítal slovy: „Pán Bůh se na nás usmívá, i my se můžeme usmívat jeden na druhého.“ V úvodu ke knize Ezechiel jsme otevírali proroka Jeremiáše, Izaiáše a jiné biblické texty. Večery byly věnovány obrazům z knihy Ezechiel v knize Zjevení. Řečník byl zkušený, citlivý a otevřený k dotazům. Společné studium nás těšilo.

Skupina posluchačů byla bohatě různorodá. Proběhla nečekaná setkání a vzácná vzájemná sdílení.

Pořadatelé nám nabídli pestrý dobrovolný odpolední program do více či méně vzdáleného okolí.

Přístupná knihovna. Hezké ubytování, možnost vlastního vaření, prakticky a účelně vybavená kuchyňka. Krásná příroda a blízká řeka Sázava nás zvaly k odpočinku. Bylo dobře.  

Připojuji dojmy několika dalších účastníků.

ATI přeji další podobně úspěšné biblické týdny.

Vratislava Bilová


„Jet letos na akci ATI na Sázavě jsme se spolu s manželem rozhodli asi ze dvou hlavních důvodů: 1. lákalo nás téma, 2. přednášející, kterého známe a víme, že je srozumitelný i pro ty, kdo nemají hluboké teologické vzdělání.

Celá léta jsme jezdili na biblické týdny do Ždírce. Letos jsme se rozhodli pro změnu a opravdu nelitujeme. Bylo nás mnohem méně, než bývá na BT a br. Moskala tak měl mnohem víc času se věnovat našim otázkám a diskuzím k přednášenému tématu. Odpolední čas mohl využít každý podle své volby, buď k dalšímu intenzivnímu studiu, nebo využít program, který nám nabídli organizátoři. Jsme moc rádi, že jsme tak mohli více poznat Sázavu a její blízké okolí. Jsme za tuto akci moc vděční, Bude-li příští rok znovu příležitost se podobné akce zúčastnit a dá-li nám Pán zdraví, určitě se přihlásíme.“                                                                                                                   Xénie Nowaková


„V nádherném prostředí ATI na Sázavě jsme prožili pro mě velice nádherné zastavení nad biblickou knihou Ezechiel, zastavení o to vzácnější, že jsme mohli hloubku knihy, její přesah a její vliv do poslední knihy Bible – Zjevení, studovat s laskavým člověkem a teologem Jiřím Moskalou, který nás mnohé kdysi dávno učil, kterému rozumíme a on rozumí nám a našemu prostředí i našim výzvám.

Jeho nadšení a jeho vyvážené představení Toho, který je středem Písma, který je Stvořitelem, Soudcem i přicházejícím Zachráncem a z toho vyplývající naše pověření a uschopnění k dílu evangelia, vždy bylo a je pro mě velmi inspirující. Děkuji a už teď se těším na další prázdninové setkání na ATI.“                                                                                                                                  Rostislav Homola


„Radost a duchovní posílení ze společenství, příjemná atmosféra, růst z teologického vzdělávání a pozitivní naladění řečníka, příjemné prostředí, krásná příroda a pěkné ubytování.“

Ivana Šnajdrová


 „Jiří Moskala, jenž nám v širším měřítku přiblížil obsah a poselství biblické knihy Ezechiel, vyvážil, v dobrém slova smyslu, americký optimismus českou střízlivostí.“

Antonín Hloucal


„Moc se mi to líbilo. Přednášky byly opravdu zajímavé, Jirka dokáže vytáhnout jádro sdělení a neutápí se v teologických detailech. S velkým nadhledem a zkušenostmi reagoval i na položené otázky. Setkali jsme se tam taky jako lidé z různých částí republiky v různém věku. Bylo to zajímavé a obohacující setkání i po této stránce poznat nové lidi.“

Lukáš Sochor


Biblické studium s bratrem Jiří Moskalou bylo velmi přínosné. Oceňujeme profesionální a naprosto věrný výklad této, jinak obvykle obtížné a křesťany téměř nestudované biblické knihy. Byl to velmi inspirativní čas, kdy jsme se mohli společně ponořit do výkladu této prorocké knihy a rozšířit si tak své vědomosti.

Studium mi pomohlo lépe pochopit význam této knihy a také i její aplikaci pro naši dobu i dobu budoucí. Výklad br. Moskaly nám pomohl pochopit i biblické termíny a tím více si tuto knihu osvojit a poznat ji více do hloubky. Přednášky byli interaktivní, z auditoria se pokládaly různé otázky, ale také jsme zasvětili i čas modlitbě.

Za vše velmi děkujeme Bohu i všem kdo se na této akci podíleli.

Laufersweilerovi Danny a Drahomíra