Následování vize apoštolů (Peter Roennfeldt)

Adventistický teologický institut vydává ve spolupráci s vydavatelstvím Advent-Orion další knihu v edici teologie. Tentokrát zaměřenou na oblast misiologie. Kniha bude sloužit jako učebnice pro naše studenty i věříme, že i jako inspirace pro řadu dalších kazatelů a lidí ve vedení jednotlivých sborů. Autor knihy Peter Roennfeldt žije a působí jako kazatel, učitel a evangelista v Austrálii, na Papui – Nové Guineji, Novém Zélandu a v Anglii. Celoživotně se zaměřuje na otázku zakládání nových sborů a podpoře růstu sborů a napsal o této problematice řadu knih. Námi vydávaná kniha Následování vize apoštolů vyšla v angličtině jako část trilogie (Following Jesus: Disciple-making and Movement-building, Following the Spirit: Disciple-making, Church-planting and Movement-building Today a Following the Apostles’ Vision: for Disciple-making). Autor se v ní obrací ke zkušenosti první církve, jak je popsána v knize Skutky apoštolů a hledá v ní podněty pro dnešní církev. Nemusíme nutně souhlasit s každým vyjádřením autora a konkrétní podněty je často nutné zasadit do našeho kontextu. Věříme ale, že ale kniha může být inspirací i pro naši českou a slovenskou církev.