ADVENTISTICKÝ TEOLOGICKÝ INSTITUT

Kdo jsme?„Adventistický teologický institut je vzdělávací a teologická instituce Církve adventistů sedmého dne. Připravuje pro duchovenskou práci budoucí kazatele, vzdělává členy církve a věnuje se studiu a bádání především v oblastech biblistiky, adventistické teologie, evangelizace, misiologie a spirituality.“
Posláním Adventistického teologického institutu je:


Vzdělávat a připravovat pro praktickou práci zájemce o kazatelskou službu.

Podporovat v církvi odborné studium Bible a na Bibli založenou spiritualitu a evangelizaci.

Jasně, srozumitelně a citlivě prezentovat adventistickou teologii.