Bernhard Oestreich – Kroky ke kázání

Kniha „Kroky ke kázání“ je další  knihou z edici „Teologie“, kterou vydává nakladatelství Advent-Orion pro Adventistický teologický institut.

• • • • •

Kniha vyrostla z dlouholeté práce s angažovanými křesťankami a křesťany, kteří kážou, ačkoli nejsou kazatelkami či kazateli svých církví. Člověk nemusí být odborně vzdělaným teologem, aby mohl kázat, nejde to však bez učení. Mnozí, kteří kážou, chtějí prohloubit své znalosti. Jiní chtějí pomoci při zvěstování Božího slova a hledají pro sebe vhodné vzdělání. Právě pro ně je napsána tato kniha.

• • • • •

Autorem knihy je Bernhard Oestreich, PhD., je profesorem Nového zákona na Theologische Hochschule ve Friedensau v Německu.