Roy Gane – Leviticus

Kniha „Leviticus – Pozvání k oltáři“ je další  knihou z edici „Bible pro dnešek“.

I když Ježíš Kristus po svém vzkříšení odešel do nebe, neznamená to, že je v tomto světě i v našich životech nepřítomný. Bible odhaluje, že nás chce zachránit a zve nás k tomu, abychom s ním navázali kontakt tam, kde se nyní nachází – v nebeské svatyni. Pokud budeme vědět, co pro nás koná v nejvlastnějším centru celého vesmíru, můžeme hlouběji chápat a prožívat jeho promenující milost a získat jistotu smíření s Bohem. Prostřednictvím obřadu v pozemské svatyni, ve které přebýval Hospodin uprostřed starozákonního Izraele, nám Bible představuje Boží charakter a službu
Ježíše Krista. Kniha „Leviticus: Pozvání k oltáři“ srozumitelně vysvětluje význam obřadu ve svatyni a odpovídá na otázky, které mají úzkou souvislost s tím, jaký mají křestané vztah k Bohu a jak Kristova oběť ovlivňuje naše spasení.

• • • • •

ROY GANE, PH.D., TH.D., vyučuje starozákonní předměty a starověké jazyky Blízkého východu na teologickém semináři Andrewsovy univerzity. Narodil se v australském Sydney, později se přestěhoval do Kalifornie. V roce 1979 začal studovat hebrejštinu a literaturu na univerzitě v Berkeley, kde získal titul Ph.D. Jeho postgraduální studium zahrnovalo i dvouletý studijní pobyt na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a účast na archeologické expedici Kalifornské univerzity v roce 1989 v Ninive v Iráku. Ve své dizertační práci s názvem „Dynamická struktura rituálu“ se zabýval analýzou obřadu židovského Dne smíření a jejich srovnáním s očistnými rituály Babyloňanů a Chetitu. Od roku 1992 Roy Gane vyučoval náboženství ve škole Pacific Union College a v roce

1994 začal učit na Andrewsově univerzitě. Je autorem řady vědeckých článku. Napsal také publikaci o biblické knize Soudců (God’s Faulty Heroes, 1996).

• • • • •

Knihu objednávejte u nakladatelství Advent-Orion.