Komentář ke knize Marek

Posted Leave a commentPosted in Edice Bible pro dnešek, Publikace

Doba byla krutá. Věřící lidé trpěli pod hrůzovládou císaře. Upaloval je, trhal zaživa,… Uprostřed těchto událostí Marek pochopil, že církev potřebuje nějaké dobré zprávy. Před ním ještě nikdo nenapsal žádné evangelium. Pozdější evangelia dokreslila celý obraz, ale Marek jim vtiskl základní rysy. Další evangelia se zaměřují více na Ježíšovo učení. Marek však Ježíše vykresluje jako […]

Komentář ke knize Jozue

Posted Leave a commentPosted in Edice Bible pro dnešek, Publikace

Monografie obsahuje výklad hebrejského textu knihy Jozue, který je koncipován jako studijní pomůcka k pozornému čtení Bible tak, aby text byl dostupný běžnému čtenáři vybavenému základní znalostí z četby Starého zákona se soustředí na detaily textu a zohledňuje klíčové postavení, které v knize mají Hospodinovy výroky obsahuje analýzu těchto výroků, sleduje způsob práce autora textu […]

Komentář ke knize Kazatel

Posted Leave a commentPosted in Edice Bible pro dnešek, Publikace

„Marnost nad marnost, všechno je marnost.“ Ano, dokonce i v tom dobrém. Šalomoun, stárnoucí král, se blíží k okamžiku své smrti a dohánějí ho stíny minulosti. Když usedl na trůn, žádal Boha o moudrost. Dostal ji a návdavkem mnohem víc. Avšak při pohledu do minulosti moudrý král zjišťuje, že jeho život byl naplněn samými protiklady. […]

Komentář ke knize Zjevení Janovo

Posted Leave a commentPosted in Edice Bible pro dnešek, Publikace

V dnešním světě žádná jiná část Bible nevzbuzuje tolik nejrůznějších spekulací a senzacechtivých očekávání jako kniha Zjevení. Nemusí to tak ale být. V tomto přehledném průvodci knihou Zjevení představuje Ranko Stefanovic poslední biblickou knihu stručně, jasně a pro čtenáře nesmírně čtivým a srozumitelným způsobem. Autor nás provází knihou Zjevení kapitolu po kapitole a vysvětluje její […]