Zdravko Stefanovic – Daniel

V edici biblických komentářů Bible pro dnešek – studijní řada vychází nová kniha ve s polupráci s  nakladatelstvím Advent-Orion.

• • • • •

Kniha Daniel poskytovala v průběhu dějin odvahu a naději věřícím lidem. Její přesně naplněná proroctví působí dokonce i na skeptiky. Na druhou stranu její mocné poselství častokrát zatemňovaly předsudky a svévolné výklady. S touto knihou je možné studovat celou knihu Daniel verš po verši.

Její autor – Zdravko Stefanovic – umožňuje Bibli, aby se vykládala Biblí. Jedině tímto způsobem je možné knihu Daniel jasně pochopit. Její poselství je pro čtenáře překvapivé a zároveň je proměňuje, protože Bůh i dnes promlouvá prostřednictvím této knihy.

• • • • •

Zdravko Stefanovic, Ph.D., vyučuje starozákonní jazyky (hebrejštinu a aramejštinu) a biblistiku na Univerzitě Walla Walla ve Washingtonu v USA. Je také hostujícím profesorem na Filipínách a v Evropě. Vyučoval a přednášel semináře o knize Daniel v Asii, Evropě i Severní Americe.