Tu se jim otevřely oči – Hans K. LaRondelle, Jon Paulien

Kniha Tu se jim otevřely oči vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion v edici Teologie.

Je pro křesťany i dnes důležitý Starý zákon nebo se stačí věnovat jen Novému zákonu? A jaký je vůbec vzájemný vztah těchto dvou částí křesťanské Bible?

Autoři knihy čtenářům nabízejí nevšední pohled na starozákonní texty ve světle toho, jak o nich mluvil a kázal sám Ježíš. Ten svým posluchačům nabízel překvapivě nový a svěží pohled na hebrejská Písma. Jestliže křesťané věří, že Ježíš je skutečně pravým Bohem i člověkem, pak musejí připustit, že je vlastně i autorem Starého zákona, a tudíž jeho nejlepším vykladačem – tím, který může dnešním čtenářům „otevřít oči“, podobně jako to kdysi udělal pro své učedníky na cestě to Emaus, když jim vykládal Písma (L 24).