Jiří Beneš – Pláč Jeremjášův

V edici biblických komentářů Bible pro dnešek – studijní řada vychází nová kniha ve s polupráci s  nakladatelstvím Advent-Orion.

• • • • •

Obsahem této monografie je podrobný výklad hebrejské podoby krátké starozákonní knihy nazvané Pláč Jeremjášův. Jde o mudroslovný text, jímž se Židé vyrovnávali se zkušeností exilu, a je proto důležitý pro pochopení myšlení současného judaismu i z něho vzešlého křesťanství. Pisatelé tohoto svitku v něm hledají sílu unést Boží soud a vrátit se k Bohu i přes nepřízeň, kterou národ zažívá.

Pláč Jeremjášův nechce jen informovat o minulém utrpení. Hebrejský text svitku podněcuje k novému způsobu přemýšlení a má schopnost modelovat budoucí chování svého čtenáře. Pomáhá mu, aby si uvědomil roli utrpení jako cesty k vnímání blízkosti Boha. Uvádí jej do nové spirituality. Krize totiž není překonatelná pouhou racionální analýzou událostí (jejich příčin), ale akceptováním utrpení jako formy Božího řízení a vystavením se Božímu soudu. Hluboce prožité utrpení pak vede k sebereflexi a následnému odevzdání se do Božích rukou, které se děje modlitbou.

• • • • •

Doc. Jiří Beneš, Th.D.,  je teolog, biblista a starozákoník. Po absolvování Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze a Teologického semináře Církve adventistů sedmého dne získal titul doktora teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti je vedoucím katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě.

Jiří Beneš přednáší a publikuje v řadě periodik u nás i v zahraničí. Dosud bylo vydáno osm jeho monografických knih, z nichž jednu napsal se svým učitelem prof. Janem Hellerem. Vyšly také dvě knihy rozhlasových rozhovorů, které vedl s Petrem Vaďurou na vlnách Českého rozhlasu. Jeho výklady starozákonních textů napomáhají k pečlivému čtení a promýšlení jejich
zvěsti. Dávné biblické příběhy tak získávají neobyčejnou hloubku a stávají se čtenářům blízké, ne-li přímo aktuální.