Trojice – Woodrow Whidden, Jerry Moon a John W. Reeve

Kniha Trojice vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion v edici Teologie.

Učení o Trojici je mezi adventisty sedmého dne často bráno jako samozřejmost. Stává se však, že se proti němu stavějí někteří věřící, které zaujal antitrojiční postoj adventistických průkopníků. Autoři, z nichž každý je odborníkem ve svém oboru, představují učení o Trojici v Písmu, v církevních dějinách a v knihách Ellen G. Whiteové. První část knihy se věnuje biblickým základům učení a odpovídá na vznesené námitky. Ostatní části knihy sledují vývoj tohoto učení v křesťanských dějinách, v dějinách církve adventistů a v knihách Ellen G. Whiteové. Autoři také vysvětlují, proč učení o Trojici odmítali adventističtí průkopníci.

Závěrečná část knihy si klade otázku: „Co s tím?“ Postupně se zabývá teologickými a praktickými důsledky trojiční víry při uctívání a v našem životě. Kniha ukazuje, jak chápání učení o Trojici ovlivňuje i to, jak vírou přijímáme spasení, smíření, velký spor a další důležité body učení. Obsahuje také vysvětlení méně známých pojmů, rozsáhlou bibliografii i a index. Tato základní kniha o trojičním učení vrhá nové světlo na ústřední věroučný bod křesťanství a ukazuje, jak Bůh stále vede svou církev v hlubším poznání pravdy.

WOODROW WHIDDEN, PhD., byl mnoho let profesorem systematické teologie na Andrewsově univerzitě a je autorem řady knih a článků o protestantské teologii, díle Ellen Whiteové a dalších věroučných tématech.
JERRY MOON, PhD., je emeritním profesorem církevních dějin na Adventistickém teologickém semináři Andrewsovy univerzity, autorem několika knih a jedním z redaktorů rozsáhlého díla The Ellen G. White Encyclopedia.
JOHN W. REEVE, PhD., v současnosti učí církevní dějiny na Adventistickém teologickém semináři Andrewsovy univerzity. Je také redaktorem Andrews University Seminary Studies
a autorem několika teologických publikací.