Nový knihovnický systém

Jednou ze zásadních novinek ve fungování odborné knihovny ATI je přechod na zcela nový profesionální katalogizační a výpůjční systém. Po letech hledání vhodného řešení se podařilo převést všechny stávající záznamy (zhruba 25000 svazků) do systému od společnosti TRITIUS, který je běžně používaný městskými i akademickými knihovnami. Jeho zásadní výhodou je naprostá kompatibilita dat a tudíž i jejich sdílení mezi jednotlivými českými knihovnami.

Kromě rozhraní, které používá knihovník pro katalogizaci a půjčování, je součástí nového systému také webový katalog, ve kterém může kdokoliv vyhledávat v našich knihách.

Katalog navíc pro každého registrované čtenáře nabízí vlastní účet, díky kterému mohou mít kdykoliv přehled o půjčených knihách, požádat o prodloužení výpůjční doby, nebo si požadovaný svazek rezervovat.

Jelikož lze přímo ze systému automaticky zasílat upomínky těm, kteří půjčené knihy včas nevrátili, bude zřejmě tato funkce výrazně používána v následujících týdnech a měsících. V rámci inventury knižního fondu se totiž objevila řada nevrácených knih, které si čtenáři vypůjčili i před více než deseti lety, a původní systém na to nikdy neupozornil.