Richard A Elofer: Genesis – Deuteronomium

Knihovna ATI je v rámci česko-slovenského knihovnického prostředí jedinečná tím, že nabízí k čtenářům kromě základní odborné literatury i velmi jedinečná díla, která nemá prozatím k dispozici žádná jiná veřejná knihovna. Jde samozřejmě především o specifická díla adventistických teologů z celého světa.

Jedním z takových autorů, jehož knihy zatím nemá žádná česká veřejná knihovna, je Richard Elofer. Narodil se do hluboce věřící významné židovské rodiny v Maroku, kde vyrůstal pevně zakořeněné v židovské zbožnosti. V devatenácti letech, kdy už žil ve francouzské Paříži, přijal Ježíše jako očekávaného Mesiáše a svého Spasitele, a následně se stal členem Církve adventistů sedmého dne. Po studiu teologie sloužil řadu let jako kazatel ve Francii. Od roku 1997 do roku 2012 pak sloužil jako předseda církve v Izraeli a poté byl pověřen rolí vedoucího Světového centra židovsko-adventistického přátelství při Generální konferenci.

Jeho touha obohatit křesťanské společenství o krásu židovských kořenů víry, ale také představit svým židovským krajanům a souvěrcům krásu evangelia, jej vedla k projektu specifického komentáře k Tóře (Bible Commentary Based on Jewish Sources and Thoughts). Nejde o komentář klasicky “exegetický”, ale spíše otevírá větší témata. Každý z pěti svazků je členěn v duchu židovského dědictví podle tzv. “paraš”, tedy týdenního čtení oddílů Tóry. Výklad každého takového oddílu je následně doplněn i zamyšlením nad příslušnou “haftarou”, tedy souvisejícím oddílem z prorockých knih. Elofer však k tomu navíc ještě připojuje další tematicky související pasáž, a to oddíl “apoštolských spisů”. Tím naprosto jedinečně propojuje své židovství a křesťanství nabízí pohled na židovské spisy ve světle poznaného Mesiáše, a na křesťanskou víru ve světle židovské tradice (včetně rabínských komentářů).

Do této chvíle vyšly zatím první čtyři svazky (Genesis, Exodus, Leviticus a Numeri), na posledním (Deuteronomium) zatím autor pracuje. Jako škola jsme poctěni tím, že každý svazek nám Richard Elofer vždy po vydání osobně posílá jako dar pro naše učitele a studenty.