Sylvia Löhken – Síla introvertů

Nakladatelství Grada r. 2022 znovu vydalo tuto úspěšnou knihu německé autorky Sylvia Löhken. Dílo je velmi čtivé a přitom odborně napsané, obsahující mnoho testů, osobních příběhů a odpovědí na řadu aktuálních otázek.

I když posuzování, nebo dokonce hodnocení lidí nelze provádět podle dělení na introverty – extroverty, temperamenty, duchovní typy, charakterizuje Boží Slovo vyznavače víry podle využití duchovních darů a hřiven. Toto rozdělení nemá nic společného s postavením, nebo hodnotou člověka, ale s jeho místem v mozaice lidské společnosti i církve. Současná západní kultura přeje extrovertům, na rozdíl například od Japonska, kde je vážená síla introvertů, píše autorka knihy. A i když nelze určit, jestli ve světové populaci převažují extroverti, nebo introverti, je zcela zřetelné, že dynamika extrovertů je více zřetelná.

Kniha nepatří do kategorie duchovní literatury, ale nepřímo vede k obdivu k Původci života, který tak podivuhodným způsobem vytvořil rozdílné, a přitom navzájem se potřebující lidské bytosti podle rozličného obdarování.

Dílo poutavým způsobem popisuje ve třech hlavních oddílech: 1. Poznání sama sebe a výzvy pro osobní růst. 2. Spokojenost v osobním i pracovním životě. 3. Jak jednat s lidmi. Při četbě knihy může vzniknou otázka, zda-li by také nebylo vhodné  napsání díla s názvem: „Síla extrovertů“? Nebo jsou si extroverti dobře vědomi své síly, nebo udávání hranic v mezilidských vztazích? Kniha „Síla introvertů“ se zabývá i extroverty a je pro ně velmi podnětná, nejen pro jejich pochopení druhého pólu osobnosti, ale i pro poznání sama sebe. Žádná z těchto dvou charakteristických skupin není ve jmenovaném díle snížena, ale představena jako potřebný stavební prvek pro spokojený osobní život i rozvoj celé společnosti.

Z hlediska Božího slova je pro poznání svého místa na světě určující první největší přikázání a druhé, přímo navazující na předešlé, je vlastně prakticky představeno v celé této knize.

Doporučuje Aleš Zástěra